Hvezdárne

  • Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

    Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

    Hvezdáreň v Rimavskej Sobote bola založená v roku 1975, avšak jej prevádzka sa začala až 4. októbra 1977. Ide o prvú účelovú budovu hvezdárne na Slovensku. Predtým v tomto okrese neexistovalo takmer žiadne astronomické zázemie. V roku 1999 sa stala súčasťou Krajskej hvezdárne v Banskej Bystrici a neskôr, od roku 2005 sa stala súčasťou Krajskej hvezdárne a planetária v Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ako jej pobočka.