Hlbočiansky vodopád je občasný vodopád v Malých Karpatoch, ležiaci západne od obce Smolenice. Dostanete sa sem pomerne rýchlo atraktívnou Hlbočianskou dolinou. Výlet sem nezaberie veľa času a je vhodný aj pre menšie deti. Odmenou vám bude pohľad na zhruba 9 m vysoký vodopád, ktorý je jediným klasickým prírodným vodopádom v Malých Karpatoch. Je však nevyhnutné aby ste sa sem vybrali po výdatných dažďoch, alebo po topení snehu, ináč si z návštevy Hlbočianskeho vodopádu veľa neodnesiete.

Hlbočiansky vodopád

Hlbočiansky vodopád, niekde nazývaný i ako Vodopád Padlá voda, leží v závere Doliny Hlboča na niekoľko metrov vysokom skalnom prahu. Prechádzka dolinou, ktorou budete prechádzať k vodopádu je veľmi príjemná. Počas našej návštevy bola Hlbočianska dolina hneď za Smolenicami mierne zaliata vodou a prúd vody na viacerých miestach zalial turistický chodník. Dolina Hlboče je z jednej strany ohraničená hrebeňom Molpíru, kde sa v minulosti nachádzalo hradisko.

Po návšteve vodopádu odporúčame pozrieť sa aj do týchto miest. Počas výletu k Hlbočianskemu vodopádu zo Smoleníc narazíte na viacero informačných panelov a tak sa budete môcť dozedieť i viacero informácií o vodopáde, či Hlbočianskej doline. Kúsok za vodopádom potom ešte narazíte na menšiu skalnú kaplnku, ku ktorej vedie niekoľko schodov.

Čo sa týka Hlbočianskeho vodopádu tak ten je výdatný naozaj len počas vhodných hydrologických podmienok. My sme sa sem vybrali po niekoľko dní trvajúcich výdatných zrážkach a tak prietok vody vo vodopáde bol vcelku obstojný. Za iných okolností tu však narazíte prevažne na drobný pramienok vody a možno ani to. Výlet k Hlbočianskemu vodopádu si preto treba vždy dobre naplánovať.

Samotný Hlbočiansky vodopád potom steká po skalnej stene a následne obteká jeden väčší balvan. Miesto môže byť mimo zimy vcelku zarastené, navyše je tu viacero popadaných konárov a tesne pred vodopádom i niekoľko vyvrátených stromov. Pohyb tu preto nie je úplne ideálny. S trochou obratnosti si však viete pozrieť vodopád z obidvoch strán potoka, ktorý z neho vyteká.

Hlbočiansky vodopád

O Hlbočianskom vodopáde

Vodopád je vytvorený na padlovodských vápencoch a je považovaný za jediný občasný vodopád v Malých Karpatoch. Preteká ním potok, ktorý je väčšinu roka tak málo výdatný, že nie je schopný vodopád vytvoriť. Jeho prietok sa však rapídne zvýši po trvalejších dažďoch, či pri topení snehu, najmä počas jari. Na skalnej stene tak vznikne 9 metrov vysoký vodopád.

Voda z Hlbočianskeho vodopádu ďalej odteká dole Hlbočianskou dolinou podzemným vodným tokom, keďže už po niekoľkých metroch sa tratí v systéme ponorov. Na povrch sa vynára až v niekoľkých vyvieračkách v okolí Smoleníc. Je možné, že tento podzemný vodný tok mohol za tisícky rokov vytvoriť sieť voľných jaskynných priestorov.

Tesne nad Hlbočianskym vodopádom sa vďaka mechanickým pohybom (za pomoci kameňov, štrku a piesku) a chemickému rozpúšťaniu vytvorili krútňavové hrnce s priemerom až 1,5 metra. Neďaleko Hlbočianskeho vodopádu ešte narazíme na skalnú vápencovú stenu, ktorá je zaujímavá tým, že tu bol dokázaný vek hranice jurského a kriedového útvaru, starého 145 milióna rokov.

Hlbočiansky vodopád

Trasa zo Smoleníc k Hlbočianskemu vodopádu

K Hlbočianskemu vodopádu sa dostanete zo Smoleníc po modrej turistickej značke. Zhruba v strede obce treba odbočiť od hlavnej cesty smerom do Hlbočianskej doliny. Odbočka je v mieste kde predávajú kvety a oproti je mäsiarstvo. Tu sa mimochodom nachádza i parkovisko. Ďalšie miesta na parkovanie sú potom severnejšie v obci, napríklad pri miestnych reštauráciách, alebo neďaleko Kostola narodenia Panny Márie.

Po odbočení z hlavnej cesty prejdete okolo staršej budovy niekdajšieho pivovaru Erdödyovcov. V súčasnosti je tam nápis Povrchová úprava kovov. Následne prejdete okolo niekoľkých rodinných domov, až sa dostanete do lesa a na začiatok Doliny Hbloča. Narazíte tu tiež na infopanel a oznam, že vstupujete do národnej prírodnej rezervácie. Keď sme išli k Hlbočianskemu vodopádu, bol v týchto miestach dosť rozmočený chodník, ktorý pripomínal skôr potok ako chodník. Po dažďoch to nie je nezvyklý jav a je dobré sa na to pripraviť.

Dolinou Hlboče sa potom dostanete až k samotnému Hlbočianskemu vodopádu. Ten leží v jej poslednej časti. Tu však treba pripomenúť, že samotná modrá turistická značka nevedie až priamo k vodopádu ale len povedľa. V mieste, zhruba 100 metrov pred iformačnou tabuľou s názvom „Mníchove diery a vznik krasu“ je vpravo bočný chodník, ktorý sa odkláňa od hlavnej trasy (tá vedie viac do kopca). Po tomto neznačenom chodníku sa po chvíli dostanete k Hlbočianskemu vodopádu. Chodník bol počas nášho výletu v niektorých miestach prehradený popadanými stromami a tak sme si i trochu zaliezli. Celkovo nám výlet zo Smoleníc k Hlbočianskemu vodopádu zabral približne ani nie 30 minút času.

Hlbočiansky vodopád

Náročnosť

Trasa k Hlbočianskemu vodopádu zo Smoleníc nie je náročná. Vhodná je i pre menšie deti. Odporúčame ich obuť do nepremokavej obuvi, alebo gumákov, ak by ste sem išli počas dažďa, alebo po výdatných zrážkach. Chodníky na viacerých miestach za Smolenicami môžu byť zablatené, či dokonca pod vodou. Pohyb pri vodopáde je potom mierne limitovaný popadanými konármi a tiež stromami, kúsok pred ním. Celkovo je však trasa k vodopádu technicky dobre schodná.

Otváracie hodiny a vstupné

Hlbočiansky vodopád je prístupný po celý rok bez časových obmedzení a poplatkov. Tak isto sa neplatí ani parkovné v obci Smolenice.

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Hlbočiansky vodopád
 • Obec / Mesto: Smolenice
 • Ulica / Lokalita: Dolina Hlboče
 • Okres: Trnava
 • Kraj: Trnavský kraj
 • GPS: 48.51088,17.41060
 • Geomorfologický celok: Malé Karpaty
 • Náročnosť: 2 / 10
 • Aktivita: Turistika
 • Kategórie: Prírodné zaujímavosti, Vodopády