Hvezdáreň v Rimavskej Sobote bola založená v roku 1975, avšak jej prevádzka sa začala až 4. októbra 1977. Ide o prvú účelovú budovu hvezdárne na Slovensku. Predtým v tomto okrese neexistovalo takmer žiadne astronomické zázemie. V roku 1999 sa stala súčasťou Krajskej hvezdárne v Banskej Bystrici a neskôr, od roku 2005 sa stala súčasťou Krajskej hvezdárne a planetária v Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ako jej pobočka.

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Popularizačná a vzdelávacia činnosť

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote sa zameriava sa na popularizačnú, vzdelávaciu a metodickú činnosť, a to pre všetky vekové kategórie a typy škôl. Ročne sa tu usporiada okolo 250 akcií pre až 10 tisíc návštevníkov. Okrem týchto vzdelávacích programov sa tu organizujú aj súťaže - napríklad s výtvarnou tématikou Vesmíru očami detí či kvízovou témou Vesmír je náš svet. V areáli hvezdárne sa organizujú i letné astronomické tábory, praktiká a alternatívne školy. Hvezdáreň má tiež k dispozícii špecializovanú knižnicu a videotéku pre krúžky a spolupracovníkov.

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Odborná činnosť

Odborná činnosť hvezdárne sa zameriava na pozorovanie Slnka, nepriamu slnečnú rádioastronómiu a pozičné merania zákrytov hviezd Mesiacom a planétami. Rovnako je tu možnosť expedičných pozorovaní dotyčnicových zákrytov, pozorovanie meteorov a komét, či pozorovanie zatmenia Mesiaca. Na svoje si tu preto prídu aj vášnivejší nadšenci astronómie.

Prirodzene, hvezdáreň má vlastné observatórium, ktoré disponuje modernou technikou na pozorovanie vesmíru. Skladá sa z dvoch dómov s teleskopmi s priemerom zrkadla 400 mm a 150 mm. Umožňujú detailné pozorovanie Mesiaca, planét, hlbokého vesmíru a ďalších mnohých vesmírnych objektov. V observatóriu sa tiež nachádza rad technických zariadení a prístrojov, ktoré sú potrebné pre odborné pozorovania a výskum vesmíru.

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote má preto významné miesto v slovenskej astronomickej komunite a patrí medzi najvýznamnejšie vzdelávacie a výskumné inštitúcie v oblasti astronómie na Slovensku. Jej návšteva by vám preto rozhodne nemala ujsť, hlavne ak sa o túto problematiku vášnivo zaujímate. Informácie o otváracích hodinách, kontaktoch, vstupenkách a chystaných podujatiach, nájdete na webstránke: www.astrors.sk.

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
 • Obec / Mesto: Rimavská Sobota
 • Ulica / Lokalita: Tomášovská 63
 • PSČ: 97901
 • Okres: Rimavská Sobota
 • Kraj: Banskobystrický kraj
 • GPS: 48.37419,20.00505
 • Geomorfologický celok: Juhoslovenská kotlina
 • Náročnosť: 1 / 10
 • Aktivita: Kultúra, Voľný čas
 • Kategórie: Astronómia, Hvezdárne, Voľnočasové lokality