Banská Štiavnica je nepochybne jedno z najkrajších mestečiek na Slovensku, ktoré treba aspoň raz navštíviť. Ide o historické kráľovské banské mesto, ktoré sa rozprestiera na strednom Slovensku a má mimoriadne bohatú minulosť. Známe je predovšetkým pre svoju niekdajšiu ťažbu kovov, a to hlavne striebra a zlata. Dnes je historická časť mesta mestskou pamiatkovou rezerváciou, a to od roku 1950. Zároveň patrí aj do centra chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Dňa 11. decembra 1993 bola Banská Štiavnica ako „historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia“ zapísaná do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Mesto Banská Štiavnica

Z histórie mesta

Banská Štiavnica, ktorá je najstarším banským mestom na Slovensku, zohrávala významnú úlohu už od polovice 13. storočia, keď získala ťažobné výsady, ktoré si neskôr osvojili aj ďalšie mestá s banskou činnosťou na slovenskom území. V listine z roku 1275 totiž už mestský erb zobrazuje nástroje súvisiace s činnosťou.

Avšak už v oveľa skôr, a to v dobe bronzovej, keď sa tu usadilo keltské obyvateľstvo, bola spoznaná kvalita nerastných surovín, o čom svedčia náleziská horského hradiska Sitno či mesta Beluj. V roku 1156 už bola známa ako „Terra Banensium“ (kraj baníkov). Koncom 15. storočia a najmä v 16. storočí však dochádzalo k pomalému útlmu banskej činnosti, ktorý bol spôsobený nájazdmi Osmanskej ríše a poklesom cien vzácnych materiálov.

Zaujímavosťou je, že vďaka tomu, že sa spoločnosť tešila prosperite, ktorú prinášala ťažba, stavali sa tu honosné renesančné paláce a meštianske domy od vtedajších renomovaných architektov. Hodnota baní bola taká, že mesto muselo byť chránené hradbami, dvoma hradmi a opevnenými budovami, aby sa zabránilo nepretržitým tureckým útokom. Banská Štiavnica sa stala jedným z najvýznamnejších banských miest v Európe s produkciou pätnásťtisíc kilogramov striebra ročne. V roku 1690 sa baníkom dokonca podarilo vyťažiť 29 000kg striebra a 605 kg zlata.

V roku 1735 bola v Banskej Štiavnici založená banícka škola a v roku 1762 za rakúskej cisárovnej Márie Terézie I. bola založená ako Banská akadémia (akýsi druh univerzity - prvá svojho druhu na svete). Hoci po druhej svetovej vojne zažilo mesto veľký úpadok, zapísanie do dedičstva UNESCO v roku 1993 nepochybne prispelo k oživeniu cestovného ruchu.

Mesto Banská Štiavnica

Zaujímavosti a pamiatky v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica je nádherné historické mesto, ktoré so svojimi uličkami v stredovekom štýle a krásnymi budovami láka na prechádzky. Jeho najznámejšou časťou je námestie Najsvätejšej Trojice (Trojičné námestie) zo 16. storočia. Jeho tvar určujú už predtým existujúce budovy radnice a kostol sv. Kataríny.

Nájdete tu aj Radnicu, ktorá je dielom zo 14. storočia a bola sídlom mestskej rady. Ďalšou pozoruhodnou stavbou je Kammerhof, komplex s rôznymi fázami a architektonickými štýlmi, ktorý slúžil ako sídlo obchodnej komory a banskej rady, ktorá spravovala bane stredoslovenského regiónu. Veža Klopačka s renesančným a barokovým nádychom pochádza z roku 1681. Odtiaľ sa okrem varovania pred požiarmi, úmrtiami či večierkami v Banskej Štiavnici signalizovalo baníkom, aby išli do práce.

Týmto sa zoznam krásnych pamiatok tohto mesta rozhodne nekončí. Nájdete tu aj Starý zámok či Nový zámok. Ďalšími dominantami mesta sú Piargska brána, jediná zachovaná vstupná brána do mesta, ktorá bola v 18. storočí vyzdobená barokovými prvkami a židovskú synagógu. Ak budete v Banskej Štiavnici, určite si pozrite dom Maríny Pischlovej. Lásku ku nej opísal aj Andrej Sládkovič vo svojom diele Marína.

Jedným z najnavštevovanejších miest v Banskej Štiavnici, a to nielen pre veriacich, je jej Kalvária na priľahlom vrchu Scharfenberg tvorená 23 „zastávkami“ alebo kaplnkami, ktoré odrážajú výjavy z Ježišovho života. Postavili ju v rokoch 1744 až 1751 z iniciatívy jezuitu Františka Pergera v nezameniteľnom barokovom štýle.

Mesto Banská Štiavnica

Tipy na výlet v oblasti Banskej Štiavnice

Banská Štiavnica sa nachádza uprostred Štiavnických vrchov, vďaka tomu tu je možné absolvovať množstvo menej, či viac náročnejších turistických výletov. V oblasti sa nachádza viacero turistických chodníkov, takže je len na vás, ktorým smerom sa vybrať.

Veľmi atraktívny je napríklad hrebeň tiahnúci sa od Sedla Červená studňa (nachádza sa tu tajch), cez Paradajs, smerom na Tanád. Je tu niekoľko výhľadových miest, napr. vrch Paradajs, či oblasť s názvom Rosniarky. V ich spodnej časti je veľmi pekná vyhliadka na Banskú Štiavnicu, doplnená o niekoľko kamenných menhirov.

Z Banskej Štiavnice sa môžete pešo vybrať cez obec Ilja na kultový vrch Sitno. Jedná sa však o dlhšiu trasu a tak je lepšie sa na vrchol vybrať od Počúvadlianskeho jazera, prípadne zo spomínanej obce.

V Banskej Štiavnici a neďaleko nej sa nachádza niekoľko tajchov, ktoré odporúčame navštíviť. Spomenúť môžeme napríklad tajch Ottergrund, Tajch Klinger, Vindšachtské jazero, Richňavské jazerá, alebo Počúvadlianske jazero. Vo viacerých sa dá dokonca kúpať.

Mesto Banská Štiavnica

Fotografie

  • Mapa:
  • Okres: Banská Štiavnica
  • Kraj: Banskobystrický kraj
  • GPS: 48.4588,18.8935
  • Geomorfologický celok: Štiavnické vrchy
  • Náročnosť: 1 / 10