Vozokanský lev je pomník, resp. pamätník v podobe bronzového leva na mramorovom podstavci pri obci Veľké Vozokany. Pripomína víťaznú bitku nad Turkami z obdobia protitureckých bojov. Miesto je ľahko prístupné z obce.

Vozokanský lev

Ako sa dostať k pomníku

Lokalita Vozokanského leva sa nachádza západne od obce Veľké Vozokany, neďaleko Zlatých Moraviec. Miesto má dobrú dostupnosť, keďže severne od Veľkých Vozokan prechádza rýchlostná cesta z Nitry smerom na Žiar nad Hronom.

K pamätníku viete prísť bez veľkých ťažkostí pešo, na bicykli prípadne autom. V prípade, že sa sem vyberiete pešo, vyraziť môžete zo západného okraja obce Veľké Vozokany. Natrafíte tu na zelenú turistickú značku. Tú stačí nasledovať a za zhruba 15 minút sa ocitnete pri pomníku s levom. Značka z obce prechádza chvíľu po asfaltke, kde za značkou koniec obce odbočíte z cesty do čerešňovej aleje. Tou keď prejdete, ocitnete sa pri pomníku.

K Vozokanskému levu môžete rovnako prísť na bicykli z obce, keďže tade prechádza cyklotrasa prepájajúca Veľké Vozokany a obce Tesárske Mlyňany, či Vieska nad Žitavou. Priamo k pomníku sa dostanete i autom, i keď lepšie je ho nechať zaparkované na okraji cesty za koncom obce Veľké Vozokany, kde je menšia odstavná plocha. Na tomto mieste sa nachádza smerová tabuľa, takže by ste to nemali minúť.

Pamätník

Pamätník s Vozokanským levom sa nachádza v upravenom trávnatom areáli, ktorý je ohraničený vysadenými stromami. Celý areál je potom zo všetkých strán obkolesený poliami. Akurát prístupová cesta je lemovaná čerešňovými stromami. Pomník s Vozokanským levom sa čnie na menšej vyvýšenine, na kamennom podstavci.

Pri pomníku je informačná tabuľa, kde sa dozviete niečo o pamätníku a bitke medzi kresťanmi a Turkami, ktorá sa tu odohrala. Z miesta sú mimochodom i fajn výhľady z okolitých polí. Uvidíte z tade napríklad komíny jadrovej elektrárne v Mochovciach.

Vozokanský lev

O pamätníku

História pomníka siaha do roku 1734, keď tu na počesť padlých šľachticov dal ostrihomský veľkoprepošt Imrich Esterházi v roku 1734 postaviť kamenný pomník. Ten v roku 1896 nahradil veľkolepejší monument, skladajúci sa z mramorového pomníka, na ktorom sa hrdo vypína bronzový lev. Autorom pomníka je Béla Markup z Hámrov. Lev je otočený tak, aby pozeral na miesto bitky.

Na pomníku si môžete všimnúť text v latinčine, v ktorom sa píše: „Zastav sa, pútnik! A čítaj. Na tomto poli padli v jeden deň z jednej rodiny štyria nepremožiteľní hrdinovia: Ladislav – gróf Esterházi, večný majiteľ hradu Fraknó, radca Cisársko-kráľovskej vznešenej komory a hlavný veliteľ pevnosti v Pápe. František Esterházi, hlavný veliteľ pevnosti v Ďarmotách. Tomáš Esterházi, zástupca veliteľa Levického hradu. Gašpar Esterházi, rytier Zlatej ostrohy“.

Vozokanský lev

Bitka pri Veľkých Vozokanoch

Bitka pri Veľkých Vozokanoch sa odohrala v roku 1652 medzi Turkami a kresťanským vojskom, ktorého hlavným kapitánom bol gróf Adam Forgáč – novozámocký hradný kapitán. Tureckému vojsku velil Kara Mustafa. Bitka začala 26.8.1652 a trvala do nasledujúceho dňa.

Turecké vojská boli o sile približne 4000 mužov. V tom čase sa akurát vracali z rabovačky Zlatých Moraviec a Topoľčianok. Proti nim stála narýchlo zorganizovaná uhorská armáda o počte približne 1000 jazdcov a 300 pešiakov. Do boja zasahovali aj miestni sedliaci, vyzbrojení pracovným náradím.

Podvečer, po neľútostnom šesťhodinovom boji sa Turci postupne dali na útek a na noc sa stiahli do Tesár. Bitka však pokračovala aj na druhý deň do neskorého rána. Hneď v prvý deň bitky tu padli štyria členovia rodiny Esterhází – František, Tomáš, Gašpar a Ladislav. Na tureckej strane zahynulo asi 800 Turkov, pričom z domáceho vojska zahynulo len 48 bojovníkov.

Vozokanský lev

Otváracie hodiny a vstupné

Lokalita Vozokanského leva je prístupná bez obmedzení a poplatkov, počas celého roka.

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Vozokanský lev
 • Obec / Mesto: Veľké Vozokany
 • Ulica / Lokalita: Vozokanský lev
 • Okres: Zlaté Moravce
 • Kraj: Nitriansky kraj
 • GPS: 48.32553,18.39561
 • Geomorfologický celok: Podunajská pahorkatina
 • Náročnosť: 1 / 10
 • Aktivita: História, Voľný čas
 • Kategórie: Historické pamiatky, Kultúrne pamiatky, Pomníky a pamätníky, Sochy