Arborétum Mlyňany je výnimočným chráneným areálom, ktorý sa rozprestiera na území obcí Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce. Jeho rozloha má plochu 67 ha a vyhlásený za chránený areál bol už v roku 1951. V súčasnosti slúži ako významné vedecké pracovisko SAV. Pre verejnosť je toto miesto prístupné celoročne, s výnimkou niektorých sviatkov.

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany je zaujímavým tipom na výlet pre každého, kto má záujem o dendrológiu. V jeho zbierkach sa totiž nachádza viac ako 2300 druhov drevín zo Stredomoria, Ameriky, Afriky a Ázie. Ide o najvýznamnejšie dendrologické zariadenie Slovenska, ktorého krása a bohatstvo vás určite nadchnú.

Jadro arboréta tvorí jeho najstaršia časť - Ambrózyho park. K nemu postupne pribúdali ďalšie časti, vytvárajúce rozlohu až 40 ha. Hlavná prehliadková trasa meria 4,5 km a vedie cez Ambrózyho park, severoamerickú a východoázijskú plochu arboréta. Pôvodne sa v mieste parku nachádzal dubovo-hrabový les, ktorý bol postupne vyrúbaný a nahradený ušľachtilými drevinami. Zachovali sa však okrajové časti pôvodného lesa.

Park sa tiež môže pochváliť unikátnou zbierkou vždyzelených listnatých a ihličnatých drevín. Arborétum Mlyňany SAV sa okrem dendrozbierok zaoberá aj správou budovy novoklasicistického kaštieľa z roku 1894. Táto budova okrem administratívnych priestorov na poschodí disponuje aj knižnicou, učebňou Svet stromov, Tvorivými dielňami a Ambrózyho pamätnou izbou. Objekty pri okrasných škôlkach, ktoré sa nenachádzajú na náučných chodníkoch, slúžia ako laboratóriá, budovy prevádzky parku a ako skladovacie priestory.

Arborétum Mlyňany SAV je pre návštevníkov otvorené celoročne s výnimkou vybraných sviatkov. Informácie o otváracej dobe a vstupnom nájdete na webe: http://www.arboretum.sav.sk/sk/navstevnici/otvaracie-hodiny-a-vstupne/

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Arborétum Mlyňany SAV
 • Obec / Mesto: Vieska nad Žitavou
 • Ulica / Lokalita: č.178
 • PSČ: 95152
 • Okres: Zlaté Moravce
 • Kraj: Nitriansky kraj
 • GPS: 48.3204,18.3690
 • Geomorfologický celok: Podunajská pahorkatina
 • Náročnosť: 1 / 10
 • Aktivita: Kultúra, Voľný čas, Relax
 • Kategórie: Botanické záhrady a arboréta, Kultúrne pamiatky, Parky a záhrady, Prírodné zaujímavosti, Voľnočasové lokality