Atraktívnym miestom s množstvom zaujímavostí, a to nielen pre veriacich, je Pútnické centrum baziliky minor v Ľutine. Lokalita spolu s neďalekou Ľutinskou horou predstavuje najväčšie Mariánske pútnické miesto gréckokatolíkov na Slovensku. Pomerne rozsiahly pútnický areál zahŕňa okrem hlavného chrámu, niekoľkých kaplniek i atrakciu v podobe miniskanzenu drevených chrámov. Bol tu tiež vybudovaný drevený chrám, ktorého veža slúži ako vyhliadka s výhľadmi na miestnu krajinu. Celkovo je Pútnické centrum v Ľutine takou menšou „megalomanskou“ lokalitou, ktorá sa však oplatí navštíviť.

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Od roku 1851 je obec Ľutina známa vďaka zjaveniam sv. Mikuláša chudobnej vdove Zuzane Fekete na Ľutinskej hore. Sv. Mikuláš sa Zuzane Fekete zjavil viackrát, zdôrazňujúc dôležitosť slávenia nedele a sviatkov a zároveň povzbudzoval k mariánskej úcte na tomto mieste. Po dôkladnom skúmaní udalostí pravosť zjavení bola potvrdená v roku 1855 pápežom Piom IX. Odvtedy sa Ľutinská hora stala najväčším pútnickým miestom gréckokatolíkov na Slovensku. Ľutinská hora – miesto zjavenia sa nachádza zhruba kilometer od Pútnického centra Ľutina. Počas návštevy pravdepodobne navštívite obidva areály. Dostanete sa tam po žltej turistickej značke.

Samotný areál Pútnického centra Ľutina je vcelku rozsiahly, dozaista tu strávite nejakú tu hodinku, kým si ho celý prejdete. Hneď na začiatku sa nachádza Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky, vedľa ktorej je niekoľko kaplniek a bufet, kde sa dá občerstviť. Vyššie je azda najrozsiahlejší miniskanzen drevených chrámov na Slovensku. Hneď nad ním sa na menšom kopci týči novovybudovaný drevený chrám svätej Rodiny s vyhliadkovou vežou, ku ktorému vedie krížová cesta. Navštíviť tiež môžete Záhradu Bohorodičky s ružencovými kaplnkami, ktorá bola vybudovaná na rovinke s vydláždenou cestou, uprostred ktorej preteká úzky prameň vody (pri našej návšteve netiekol).

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Bazilika Minor

Bazilika minor predstavuje najväčšiu dominantu Pútnického miesta Ľutina. Chrám je zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky a v minulosti prešiel viacerými zmenami. Postavený bol v roku 1908, kedy nahradil pôvodný drevený chrám. V rokoch 1981 – 1984 bola urobená jeho generálna oprava. Autorom vnútornej maľby a vitrážnych okien je akademický maliar Mikuláš Klimčák. Veľkým povzbudením vo viere bola púť na záver Mariánskeho roku 1988, kedy Svätý otec Ján Pavol II. povýšil tento chrám na baziliku minor. Súčasnú podobu získala bazilika v rokoch 2007 – 2009, kedy boli pribudované dve bočné lode. V pravej lodi je inštalovaný zreštaurovaný historický ikonostas a oltár. Hlavná loď je od roku 2013 obohatená mozaikami spolu s relikviou sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny.

Kaplnky

Vedľa baziliky minor sú dve kaplnky. Prvá je Kaplnka mučeníkov, zasvätená trom blahoslaveným mučeníkom – biskupovi P.P. Gojdičovi, biskupovi V. Hopkovi, rehoľnému kňazovi M. Trčkovi a všetkým veriacim, ktorí počas totality trpeli za vieru. Druhá je Kaplnka sv. Mikuláša, v ktorej sú uložené relikvie sv. Mikuláša I. a II. stupňa, spolu s vonným myrom vytekajúcim z jeho sarkofágu v Bari.

Miniskanzen drevených chrámov

V pozadí celého areálu vyrástol skvost sakrálneho umenia v podobe miniskanzenu drevených chrámov. Sú to verné kópie drevených chrámov na Slovensku, zmenšené v mierke 1:10. Pri každom z nich je v štyroch jazykoch opísaná charakteristika a vzdialenosť od tohto miesta.

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Dom Mikuláša Klimčáka

Ďalšou atraktivitou pútnického areálu je formačný dom Mikuláša Klimčáka. Prízemie tvorí veľká multifunkčná miestnosť, ktorá slúži na rôzne stretnutia a je zároveň galériou diel akademického maliara Mikuláša Klimčáka a iných autorov. Na poschodí je viacero miestností, ktoré slúžia na rôzne aktivity pre všetky generácie.

Drevený Chrám sv. Rodiny s vyhliadkovou vežou

Drevený chrám bol posvätený v roku 2015. Týči sa na menšom kopčeku na okraji pútnického areálu. Jedná sa o kópiu niekdajšieho dreveného chrámu , zasväteného sv. Kozmovi a sv. Damiánovi, ktorý vyhorel v roku 1908. Základy pôvodného chrámu sa nachádzajú na námestí pred bazilikou, kde kedysi stál. Súčasťou chrámu je vyhliadková veža, ktorá ponúka skvelé výhľady, prevažne smerom na obec Ľutina a okolité pahorky.

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Záhrada Bohorodičky

Jedná sa o rovný, vydláždený chodník s potôčikom uprostred, ktorý ohraničuje niekoľko kaplniek. V strede sa nachádzajú dve ružencové kaplnky. Po okrajoch je deväť dvojkaplniek pre výnimočné gréckokatolícke ikony. Miesto tiež prevažne slúži na krátku prechádzku, či na modlitbu ruženca a iné modlitby k Bohorodičke.

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Bufet – Kaviareň

Keďže v blízkom okolí nebola možnosť občerstviť sa, druhá časť budovy bývalých toaliet bola upravená na bufet – kaviareň. Je k dispozícii nielen počas väčších akcií, ale aj kedykoľvek na požiadanie. Je to miesto na posedenie pri káve a čaji, ktoré vytvára priestor na oddych a budovanie vzťahov. Pôvodne táto časť budovy slúžila ako sklad na náradie pre farnosť. K bufetu bola pristavená terasa.

Ako sa sem dostať

Obec Ľutina sa nachádza severozápadne od mestečka Sabinov. Vedie sem pomerne dobrá cesta, ak sa sem chystáte autom. Stačí len odbočiť z hlavnej cesty v Pečovskej Novej Vsi. Samotné pútnické miesto sa nachádza zhruba v strede obce v jej západnej časti. Pri areáli sa dá bez problémov zaparkovať. V prípade, že sa chcete prejsť na miesto zjavenia na Ľutinskú horu, tak hneď vedľa pútnického centra prechádza žltá turistická značka, ktorou sa tam dostanete.

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Otváracie hodiny a vstupné

Areál Pútnického centra Ľutina je otvorený celoročne. Nejaké obmedzenia, čo sa týka návštev sme si nevšimli. Podobne je tomu tak i v prípade vyhliadkovej veže. Akurát bufet, počas našej návštevy (apríl 2022) bol zatvorený. Je preto možné, že je otvorený len počas turistickej sezóny, resp. počas náboženských a kultúrnych akcií.

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Pútnické centrum baziliky minor v Ľutine
 • Obec / Mesto: Ľutina
 • Ulica / Lokalita: Ľutina 133
 • PSČ: 08257
 • Okres: Sabinov
 • Kraj: Prešovský kraj
 • GPS: 49.16727,21.04675
 • Geomorfologický celok: Spišsko-šarišské medzihorie
 • Náročnosť: 1 / 10
 • Aktivita: Kultúra, Voľný čas
 • Kategórie: Kalvárie, Kaplnky, Kostoly, Kultúrne pamiatky, Náboženské pamiatky, Pútnické miesta, Rozhľadne a vyhliadky, Skanzeny, Voľnočasové lokality, Výhľady