Domica je najväčšou jaskyňou Slovenského krasu a patrí medzi jaskyne svetového významu. Leží na južnom svahu Silickej planiny v katastrálnom území obcí Dlhá Ves a Kečovo v okrese Rožňava. Patrí do jaskynného komplexu, ktorý spolu s jaskyňou Baradla v Maďarsku tvorí jeden podzemný systém o celkovej dĺžke približne 25 km. Samotná jaskyňa Domica má dĺžku 5358 m, z čoho je od roku 1932 verejnosti sprístupnený okruh s dĺžkou 1 315 m. Jej objaviteľom je Ján Majko, ktorý ju objavil 3. októbra 1926.

Jaskyňa Domica

Teplota jaskyne sa pohybuje v rozsahu od 10,2 °C do 11,4 °C a vlhkosť dosahuje hodnoty medzi 95 a 98%. Jaskyňa Domica vás očarí najmä svojou rôznorodosťou kvapľovej výzdoby a pestrými tvarmi. Do pamäte sa vám vryje najmä nezabudnuteľný zážitok z plavby po podzemnej rieke Styx, ktorej dĺžka dosahuje 140 metrov. Domica totiž predstavuje príklad riečnej jaskyne v zrelom až pokročilom štádiu vývoja. V poslednom období sa bohužiaľ v dôsledku absencie povrchových zrážok hladina riečky znižuje, či dokonca vysychá. Preto je lepšie sa na plavbu po riečke Styx informovať ešte pred návštevou jaskyne.

Vstup do jaskyne Domica, ktorý bol umelo vytvorený, sa nachádza v nadmorskej výške 339 metrov vedľa Domického potoka, podľa ktorého jaskyňa dostala svoje meno. Medzi suché priestory, ktoré si návštevníci môžu na začiatku svojej výpravy pozrieť, patria Vstupná chodba, Prales, Koncertná sieň, Palmový háj, Dóm indických pagod, Suchá chodba a Sieň terás.

Jaskyňa Domica

V nižšej časti jaskyne sa nachádza Objavná chodba, ktorou preteká Domický potok a priestory s podzemným tokom Styx. Tu môžete obdivovať Gotický dóm, ktorý tvorí prvú plavbu. Na konci tohto prírodného úkazu sa nachádza Klenotnica s fascinujúcimi kvapľovými útvarmi, vrátane Smútočnej vŕby a Stĺpu víťazstva. Priestory druhej plavby sa skladajú z dómov a siení, ktorých dno je zaplavené Styxom a strácajú sa v diaľke 480 metrov. Medzi najzaujímavejšie kvapľové útvary patria závesy Chobotnice a tanierovité stalagmity Skalnej ruže v Kvetnici.

Ďalšie informácie o jaskyni a informácie ohľadom vstupov a cien vstupeniek, nájdete na webe: http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/7-jaskyna-domica

Jaskyňa Domica

Fotografie

  • Mapa:
  • Názov: Jaskyňa Domica
  • Obec / Mesto: Kečovo
  • Okres: Rožňava
  • Kraj: Košický kraj
  • GPS: 48.47776,20.46976
  • Geomorfologický celok: Slovenský kras
  • Náročnosť: 1 / 10
  • Aktivita: Voľný čas
  • Kategórie: Jaskyne, Prírodné pamiatky, Prírodné zaujímavosti