Jaskyňa Peško je atraktívna prechodová jaskyňa s dĺžkou 17 m, ktorá sa nachádza severne nad obcou Bretka v Juhoslovenskej kotline. Jaskyňa predstavuje prírodnú pamiatku, je však voľne prístupná. Môžete sem podstúpiť kratší výlet priamo z obce Bretka. Okrem jaskyne sa tu nachádza i menšia vyhliadka, takže neodídete s prázdnou ani v tejto oblasti.

Jaskyňa Peško

Ako sa dostať k jaskyni Peško?

Jaskyňa Peško je situovaná severne od obce Bretka v skalnom výbežku, kde sa dostanete náučným chodníkom z obce. Zvoliť si môžete trasu z centra obce, kde sa napojíte na náučný chodník Prielom Muráňa. Výlet je vcelku krátky, zaberie zhruba 10 – 15 minút času. Ak si odbehnete kúsok z chodníka ešte v obci, natrafíte na pozostatky kaplnky sv. Andreja a netradičnú zaujímavosť v podobe vojenského bunkra.

Vyraziť k jaskyni Peško môžete aj od miestneho cintorína, ktorý sa nachádza v severozápadnej časti obce. Nachádza sa tu mimochodom kúpalisko, takže ak ste sa sem prišli kúpať, môžete relax vo vode spojiť s návštevou jaskyne. Popri cintoríne vedie vyšľapaný chodník, ktorým sa po pár minútach dostanete k mostu cez riečku Muráň. Tu sa napojíte na zelený náučný chodník, ktorý vás privedie priamo k jaskyni. Výlet opäť netrvá dlho, zhruba okolo 10 minút.

V prípade, že pôjdete k jaskyni Peško z centra obce, budete k jaskyni v závere klesať, naopak ak pôjdete od kúpaliska s cintorínom, tak budete v závere k jaskyni stúpať. Terén okolo jaskyne je strmejší, takže je dobre sa tu mať na pozore, najmä ak ste tu s deťmi a je po daždi. Môže sa tu nepríjemne šmýkať. Kondične je trasa nenáročná a mali by ju zvládnuť aj deti.

Pri jaskyni Peško

Jaskyňa Peško leží v útrobách miestneho skalného brala s názvom Peško. Miesto okolo jaskyne je mierne stiesnené, keďže sa nachádza vo svahu. Je tu však vybudované schodisko, osadené zábradlím, čo pohyb uľahčuje a tak isto je tu pohyb bezpečnejší. Jaskyňa je netradičná v tom, že sa jedná o akýsi tunel, kde na konci vás čaká lavička.

Na mieste, ešte pred vstupom do jaskyne Peško natrafíte na informačný panel a tak sa i čosi dočítate o jaskyni. Povyše jaskyne je potom vyhliadka s ani nie polkruhovými výhľadmi na priľahlé okolie. Ak máte času nazvyš, môžete sa ďalej vybrať náučným chodníkom k Prielomu Muráňa a Hutianskej jaskyni a okružnou trasou sa vrátiť naspäť.

Jaskyňa Peško

Zaujímavosti o jaskyni Peško

Jaskyňa Peško predstavuje prechodovú jaskyňu, ktorej dĺžka je 17 metrov. Vytvorená bola chemickým rozpúšťaním triasového vápenca steinalmského typu podzemnými vodami, ktoré boli obohatené o oxid uhličitý. Jaskyňa sa ďalej rozširovala opadávaním horniny následkom mrazového zvetrávania v poslednom chladnom období štvrtohôr. Nadobudla tak tvar gotického oblúka. Jaskynná chodba prechádza cez rovnomenné bralo vo výške 12-14 metrov od riečky Muráň.

Jaskyňu Peško v minulosti využívali aj jaskynní ľudia od neskorej doby kamennej. Z doby eneolitu, 4. tisícročia pred Kristom tu nechali kostené šidlo, obsidiánové čepele a zlomky keramických nádob badenskej kultúry. Keramické nádoby používali aj ľudia kyjatickej kultúry v mladšej dobe bronzovej 1100 – 750 rokov pred Kristom.

Názov jaskyne Peško vznikol miešaním jazykov dvoch kultúr v 9. - 10. storočí: slovanských obyvateľov (pešt – pec, jaskyňa) a maďarských kmeňov prichádzajúcich do Karpatskej kotliny (kő – kameň, skala). Z tejto doby pochádzajú aj zlomky nádob a železné strelky šípov nájdené na severnom konci jaskyne. Jaskyňu využívali aj počas druhej svetovej vojny ako úkryt pred frontom.

Jaskyňa Peško

Otváracia hodiny a vstupné

Jaskyňa Peško je prístupná počas celého roka, bez obmedzení. Za vstup do jaskyne sa neplatí. Neplatí sa ani za parkovanie v obci Bretka, prípadne pri miestnom cintoríne.

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Jaskyňa Peško
 • Obec / Mesto: Bretka
 • Ulica / Lokalita: Peško
 • Okres: Rožňava
 • Kraj: Košický kraj
 • GPS: 48.49225,20.34326
 • Geomorfologický celok: Juhoslovenská kotlina
 • Náročnosť: 2 / 10
 • Aktivita: Turistika
 • Kategórie: Jaskyne, Prírodné pamiatky, Prírodné zaujímavosti, Výhľady