Jasovská jaskyňa, nachádzajúca sa v obci Jasov je verejnosti prístupná jaskyňa prostredníctvom prehliadky. Predstavuje jednu z najvýznamnejších jaskýň v národnom parku Slovenský kras. Je typická svojou bohatou sintrovou výzdobou a skalnými útvarmi. Spolu s ďalšími jaskyňami v rámci Slovenského a Aggtelekského krasu bola zaradená do svetového dedičstva UNESCO.

Jasovská jaskyňa

Ako sa dostať k Jasovskej jaskyni

Jasovská jaskyňa sa nachádza priamo v obci Jasov na úpätí Jasovskej skaly, čo je jeden z kopcov v západnej časti Košickej kotliny. Jaskyňa leží v južnej časti obce, neďaleko rieky Bodva. Miesto poznáte aj podľa železničného mosta, ktorý premosťuje prístupovú cestu k jaskyni. Ešte pred mostom sa nachádza väčšie parkovisko pre autá. O prítomnosti jaskyne vás tu budú informovať i tabule, kde zistíte aj jednotlivé časy prehliadok.

Od parkoviska je to potom k jaskyni už len pár minút chôdze. Prejdete popod železničný most a po chvíli prídete priamo k jaskyni. V týchto miestach natrafíte na reštauráciu Starý mlyn, kde sa pred, alebo po návštívení jaskyne môžete prípadne občerstviť.

Prehliadka jaskyne

Vstup do jaskyne je možné zakúpiť si priamo v budove jaskyne. Prehliadky sa konajú v pravidelných intervaloch, nie však počas celého roka. Tak isto je na prehliadku potrebný minimálny počet ľudí. Nám prehliadka zabrala niečo vyše 50 minút. Pohyb po jaskyni nám neprišiel extrémne náročný. Určite sa tu nenachodíte toľko po schodoch, ako napríklad v Harmaneckej jaskyni. Zopár schodov tu však je.

Počas prehliadky potom budete prechádzať mimoriadne zaujímavými zákutiami jaskyne. Je tu viacero chodieb a rozsiahlejších hál s bohatou krasovou výzdobou. Samozrejme nesmú chýbať početné stalagmity, stalaktity a stalagnáty. Počas prehliadky sa dozviete množstvo zaujímavých informácií o jaskyni, či už z prírodného, ale i historického hľadiska.

Jasovská jaskyňa

O Jasovskej jaskyni

Jasovská jaskyňa patrí medzi najstaršie sprístupnené jaskyne na Slovensku. O jej prvé sprístupnenie sa pričinili premonštráti z neďalekého kláštora už v roku 1846. Vtedy však o návštevu jaskyne verejnosť nejavila veľký záujem a tak zariadenie postupne chátralo. K jej opätovnému spusteniu došlo až po takmer osemdesiatich rokoch, keď boli objavené nové jaskynné priestory vojakmi moldavskej posádky v roku 1923. Bola tu založená Sekcia pre výskum východoslovenského krasu, ktorej členovia, pod vedením Júliusa Zikmunda, jaskyňu v roku 1924 opäť sprístupnili.

Jasovská jaskyňa bola v roku 1996 vyhlásená za národnú prírodná pamiatku. Je najvýznamnejšou jaskyňou v Medzevskej pahorkatine, na styku s Jasovskou planinou v Slovenskom krase. Jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových gutensteinských dolomitoch a steinalmských vápencoch a dolomitoch silického príkrovu bývalým podzemným tokom rieky Bodva. Jaskyňa sa môže pýšiť rôznorodou sintrovou výzdobou. Celková dĺžka jaskyne je 2811 metrov a pre verejnosť je sprístupnených 720 metrov.

Jasovská jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie zimoviská netopierov na Slovensku. Našli tu až 19 druhov netopierov, z celkového počtu 28 u nás, čo je najviac zo všetkých slovenských jaskýň. Celková početnosť netopierov v jaskyni dosahuje okolo 600 jedincov. Spolu s neďalekou Drienovskou jaskyňou tvorí jeden harmonický celok podzemných úkrytov, na ktorý sú viazané významné spoločenstvá viacerých druhov netopierov, najmä podkovárov. Medzi najpočetnejšie hybernujúce druhy v jaskyni patrí podkovár veľký, podkovár malý, netopier brvitý a netopier veľký.

Jasovská jaskyňa predstavuje i významnú archeologickú lokalitu. Boli tu nájdené predmety z obdobia paleolitu, neolitu a z halštatskej doby. Zaujímavosťou jaskyne je nápis na stene v Husitskej sieni, oznamujúci víťazstvo Jána Jiskru z Brandýsa nad vojskom Jána Hunyadyho pri Lučenci v roku 1452.

Jasovská jaskyňa

Otváracie hodiny a vstupné

Jaskyňa je sprístupnená verejnosti v období od apríla do októbra (okrem pondelkov) v stanovených časových intervaloch. Vstup do jaskyne je spoplatnený. Za parkovanie neďaleko jaskyne sa však neplatí. Aktuálne návštevné hodiny a ceny vstupov je najlepšie zistiť si priamo na webovej stránke jaskyne.

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Jasovská jaskyňa
 • Obec / Mesto: Jasov
 • Ulica / Lokalita: Jasovská jaskyňa
 • PSČ: 04423
 • Okres: Košice-okolie
 • Kraj: Košický kraj
 • GPS: 48.67722,20.97697
 • Geomorfologický celok: Košická kotlina
 • Náročnosť: 1 / 10
 • Aktivita: Voľný čas
 • Kategórie: Jaskyne, Prírodné pamiatky, Prírodné zaujímavosti