Tesárska roklina predstavuje menšie sopečné, kaňonovité údolie, nachádzajúce sa pri obci Hontianske Tesáre. Roklina zaujme najmä netradične formovanými skalnými stenami, ktoré na jej konci vytvárajú fotogenickú tiesňavu v dĺžke niekoľko desiatok metrov. Neďaleko sa navyše nachádza viacero zaujímavostí v podobe skalných izieb. Návšteva celej oblasti, vrátane Tesárskej rokliny je preto skvelým tipom na kratší výlet.

Tesárska roklina

Tesárska roklina vznikla zarezaním sa potoka do vulkanického materiálu. Ten bol budovaný epiklastickými sedimentmi vulkanického pôvodu zo Štiavnického stratovulkánu. Na stene kaňonu si možno všimnúť unikátnu sedimentáciu hornín, čo svedčí o tom, že do tejto oblasti zasahovalo v minulosti plytké more. Počas výdatných dažďov, alebo po topení snehu sa môžu v Tesárskej rokline tvoriť vodopády, kde najvyšší môže dosahovať výšku až 8 metrov. My sme tu na ne ešte nenarazili a potok bol počas našich návštev zväčša vyschnutý. V tomto smere treba mať asi šťastie.

Od roku 1999 je Tesárska roklina prírodnou pamiatkou s 5. stupňom ochrany, o čom vás informuje i panel, na ktorý narazíte pred vstupom k rokline. Pár minút chôdze za ním vstúpite do ústia rokliny. Kvôli lepšiemu prechodu tu bola vybudovaná kratšia drevená lávka, ktorá síce vyzerá „tak všelijak“, no svoj účel splní. V týchto miestach sa skalné steny začínajú k sebe približovať a priestor medzi nimi zužovať. Už tu je možné obdivovať ich tvary a na viacerých miestach zaujímavý priečny profil. Je tu i niekoľko previsov, pod ktorými sú priestory, pripomínajúce menšie jaskyne.

Azda najzaujímavejší je samotný záver Tesárskej rokliny. Tu sa niekoľko metrov vysoké skalné steny približujú na vzdialenosť pár metrov. V dôsledku eróznych procesov sa tu skaly pekne zvlnili. Pôsobí to náramne fotogenicky. Záver tiesňavy je zatarasený samotnou skalou a ďalej sa už pokračovať nedá. Ak sú vhodné podmienky, môže v týchto miestach vzniknúť menší vodopád.

Prechod Tesárskou roklinou netrvá dlho. Roklinu si prejdete za 10 – 15 minút. Samozrejme dá sa tu stráviť i viac času, najmä ak vás baví geológia a geomorfológia. Návštevu Tesárskej rokliny odporúčame spojiť s návštevou skalných obydlí, resp. izieb, ktoré sa nazývajú „dúpence“. Jedná sa o menšie, či väčšie priestory vytesané do strmého pieskovcového svahu. Údajne slúžili ako skrýše pred Turkami. Dúpence sa nachádzajú len pár minút chôdze od Tesárskej rokliny. Niektoré sú však krkolomnejšie prístupné a tak si trocha budete musieť precvičiť lezecké schopnosti.

Tesárska roklina

Ako sa dostať do Tesárskej rokliny

Tesárska roklina je najpraktickejšie prístupná z obce Hontianske Tesáre, ideálne od železničnej stanice, kde je i väčšia plocha na parkovanie. K miestu treba odbočiť od hlavnej cesty, ešte pred vstupom do obce (smerom od Hontianskych Nemiec). Je tu križovatka, kde je viacero smerovníkov, tak by ste to nemali minúť. Následne sa dostanete do areálu, kde je okrem železnice a nástupištia i niekoľko budov, kde viacero z nich sú dosť zlom stave. Pri jednej z nich sme si všimli veľký nápis so šípkami navigujúcim k rokline a dúpencom. Na jednom strome tiež bola pribitá drevená šípka s nápisom Tesárska roklina.

Šípky vás odnavigujú smerom na lúku, ktorá ide paralelne so železnicou. Sporadicky tu tiež narazíte na červené značky turistického chodníka, ktorý končí práve v Tesárskej rokline. V jednom bode sa dostanete k miestu, kde poľná cesta prechádza cez železnicu. Touto cestou sa vyberiete na okraj lesa, kde si dozaista všimnete niekoľko lavičiek a viacero šípiek, pribitých na strome. Vy sa vyberiete smerom doľava k rokline. Po ceste narazíte ešte na osemdierku, jednu zo skalných skrýš. Začiatok Tesárskej rokliny je zhruba 100 metrov za ňou. Poznáte to podľa toho, že sa tu nachádza tabuľa s označením prírodnej rezervácie.

Tesárska roklina

Náročnosť

Výlet k Tesárskej rokline z Hontianskych Tesárov, konkrétne od miestnej železničnej stanice nie je náročný. Pôjdete stále po rovine, zhruba 30 minút. Samotná roklina je dobre priechodná, hoci s detským kočiarom ju isto neprejdete. Sporadicky sa tu nachádzajú totiž väčšie bloky kamenia, ktoré treba preskočiť. Mali by to však zvládnuť i malé deti. Na nich sme tu mimochodom narazili viac krát. Ak by ste si chceli vybehnúť na neďaleké dúpence, tak tie sú v horšie prístupnom teréne, kde budete musieť trocha šplhať, či pridržiavať sa reťazí. To už však nie je pre každého. Každopádne, čo sa týka Tesárskej rokliny, tam je prístupnosť bezproblémová.

Tesárska roklina

Otváracie hodiny a vstupné

Tesárska roklina je prístupná celoročne, bez obmedzení. Neplatí sa za vstup a v prípade parkovania pri železnici tiež nič nebudete platiť.

Fotografie

  • Mapa:
  • Názov: Tesárska roklina
  • Obec / Mesto: Hontianske Tesáre
  • Okres: Krupina
  • Kraj: Banskobystrický kraj
  • GPS: 48.21095,18.94850
  • Geomorfologický celok: Krupinská planina
  • Náročnosť: 2 / 10
  • Aktivita: Turistika, Voľný čas
  • Kategórie: Kaňony a tiesňavy, Prírodné pamiatky, Prírodné zaujímavosti