Slovanské Hradisko Bojná-Valy je jedným z najzaujímavejších hradísk na Slovensku, aj vďaka zrekonštruovanej drevenej vstupnej bráne, spolu s viacerými drevenými budovami, ktoré v hradisku nájdete. Miesto navyše patrí medzi jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk na území Slovenska. Celý areál hradiska sa nachádza uprostred lesov Považského Inovca, čo jeho atraktivitu ešte zvyšuje.

Slovanské Hradisko Bojná Valy

Hradisko Valy bolo osídlené pravdepodobne v 9. a 10. storočí, hoci v chotári obce Bojná sú známe viaceré osídlenia už z konca 7. a začiatku 8. storočia. Valy v rámci osídlení, predstavujú najvýznamnejšiu lokalitu. Miesto bolo dôležitým výrobným, obchodným a misijným strediskom a sídlom slovanskej spoločenskej elity. Najväčší rozsah dosiahla bojnianska aglomerácia v závere 9. storočia. Zánik hradiska započal v 10. storočí, v súvislosti s obsadzovaním krajiny maďarským kmeňovým zväzom. Systematický archeologický výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná sa začal v roku 2007 a pokračuje až dodnes. Viaceré predmety nájdené v týchto miestach si môžete pozrieť v múzeu, ktoré sa nachádza v obci Bojná. Tu sa dozviete aj viac informácií o hradisku.

K slovanskému Hradisku Bojná-Valy s môžete vybrať pešo priamo z obce Bojná. Jedná sa však o značne zdĺhavú trasu, ktorá zaberie takmer 2 hodiny času. Čas si môžete o niečo skrátiť, ak sa sem vyberiete z Ranča pod Babicou, ktorý leží na okraji severnej časti obce. K hradisku sa dá ešte viac priblížiť ak budete od ranča pokračovať ďalej autom, až prídete k bielej tabuli s nápisom Bojná – archeologické nálezisko valy. V týchto miestach môžete odparkovať auto a vybrať sa ďalej pešo. Cestou k tomuto miestu isto narazíte na zákaz vjazdu, no je na ňom napísaná výnimka pre návštevníkov Hradiska Valy v čase od 7.00 do 17.00. Od miesta s bielou tabuľou, kde parkujú autá, vedie k hradisku lesný chodník. Značenie k hradisku je realizované pomocou jednoduchých tabúľ, pribitých na stromy. Počas cesty občas narazíte na drevené sochy, ktoré vás budú sprevádzať až k vstupnej bráne a i v samotnom hradisku.

Východná brána Hradiska Bojná-Valy je azda najväčším magnetom celej lokality. Stráži východný vstup, ktorým prejdete hneď na začiatku. Na drevenú bránu sa dá vyjsť. Vo vnútri nájdete viacero informačných tabúľ informujúcich o lokalite. Z brány sú tiež ako-také výhľady do veľmi blízkeho okolia brány. Z tade sa následne môžete vybrať ďalej naprieč hradiskom. Je tu viacero drevených domčekov do ktorých sa dá vstúpiť. V centrálnej časti hradiska je niekoľko ohnísk a miest na posedenie. Počas turistickej sezóny sa tú konajú i rôzne kultúrno-spoločensko a historické akcie. V tejto súvislosti tu bolo inštalovaných viacero provizórnych drevených lavíc. Našli sme tu aj 2 kadibúdky. V západnej časti hradiska je na jeho okraji veľká vyvýšenina. Jedná sa o veľký val, ktorý sa momentálne rekonštruuje.

slovanske hradisko bojna valy 211023 13 41 IMG 4720

Náročnosť

Ak sa vyberiete na Hradisko Bojná-Valy z parkoviska v lese, kde je obmedzený časový vstup, počítajte z výstupom zhruba 20-30 minút. Trasa nie je náročná, vedie však neustále do kopca. Sklon je našťastie prijateľný. Trasa je vhodná i pre deti, ktoré tu stretnete pomerne často. Aj človek s priemernou kondíciou by sem mal bez problémov vyjsť. Ak by ste sa sem ale chceli vybrať z obce Bojná, výlet zaberie takmer 2 hodiny. Jedná sa o technicky nenáročnú avšak zdĺhavú trasu, ktorá zrejme nebude príliš ideálna pre deti, ktorých nebaví dlho šľapať. Cestou navyše nenarazíte na veľa zaujímavostí. Možno až na Ranč pod Babicou, ktorý je však v úvode trasy. Túru môžete začať aj z tade a nie priamo z obce. Ušetríte tak niekoľko desiatok minút. Tak isto sa dá zastaviť auto pri zákaze vjazdu, ak ste prišli mimo povolených hodín na prejazd. V takom prípade výlet sem zaberie mozno cca 1 hodinu.

Fotografie

  • Mapa:
  • Názov: Slovanské Hradisko Bojná-Valy
  • Obec / Mesto: Bojná
  • Okres: Topoľčany
  • Kraj: Nitriansky kraj
  • GPS: 48.61107, 17.99605
  • Geomorfologický celok: Považský Inovec
  • Náročnosť: 2 / 10
  • Aktivita: Turistika, História, Voľný čas
  • Kategórie: Historické pamiatky, Hradiská, Kultúrne pamiatky