Očkovská mohyla je zaujímavou archeologickou lokalitou, ktorá prebýva v tieni svojho známejšieho suseda, Čachtického hradu. Táto národná kultúrna pamiatka je pravým pokladom, ktorý určite stojí za zastavenie sa na ceste z Piešťan. Škoda len, že miesto je v súčasnosti mierne spustnuté a zaslúžilo by si väčšiu starostlivosť.

Očkovská mohyla

Nálezisko Očkov patrí k významným objavom slovenskej histórie a ďaleko presahuje svoj význam aj mimo hraníc Slovenska. Počas archeologického výskumu v rokoch 1953, 1955, 1958 a 1959 tu boli odhalené pozoruhodné artefakty, vrátane rekonštruovanej hrobovej komory s urnou popola velatického veľmoža z približne roku 1000 pred naším letopočtom. Bohužiaľ, repliky nádob, ktoré kedysi zdobili toto miesto, sa dodnes nedochovali, pretože boli zneuctené zlodejmi.

Očkovská mohyla bola v dávnej minulosti domovom nielen pre príslušníkov Bošáckej skupiny na začiatku tretieho tisícročia pred naším letopočtom, ale aj pre germánske kmene Kvádov z 2. - 4. storočia. V týchto dobách sa v mohyle nachádzali okrem spálených ľudských pozostatkov aj šperky, zbrane a predmety dennej potreby.

Okrem svojho bohatého historického dedičstva má Očkov aj moderné prvky. V oblasti sa totiž nachádza renesančný kaštieľ rodu Ocskay (Očkaj), z ktorého podnes zostala stáť časť pivnice, kde sa momentálne rekonštruuje expozícia. Z doby druhej svetovej vojny sú tu aj dva nemecké bunkre typu Ringstand 58c, ktoré sú tiež známe ako "Tobruk".

Fotografie

  • Mapa:
  • Názov: Očkovská mohyla
  • Obec / Mesto: Očkov
  • Okres: Nové Mesto nad Váhom
  • Kraj: Trenčiansky kraj
  • GPS: 48.66015,17.75804
  • Geomorfologický celok: Podunajská pahorkatina
  • Náročnosť: 1 / 10
  • Aktivita: História, Šport
  • Kategórie: Bunkre, Kultúrne pamiatky, Vojenské objekty a pamiatky