Šoldov je zaniknutá osada a v súčasnosti archeologické nálezisko, nachádzajúce sa neďaleko Štrby, ležiace zhruba 200m južne od diaľničného úseku D1 Važec – Mengusovce. Dnes tu nájdete ruiny niekdajšieho kostola, dva drevené príbytky s drevenou lávkou a možnosťou posedenia v menšom altánku. Zaniknutá osada predstavuje pekný tip na výlet, ak prechádzate okolo Štrby napríklad po diaľnici, prípadne sa sem oplatí zbehnúť na bicykli.

Šoldov - zaniknutá osada

Zaniknutá osada Šoldov (13. - 15. st.) so zvyškami zaniknutej sakrálnej architektúry je situovaná na plošine v nadmorskej výške 910 m nad prameňom bezmenného ľavého prítoku Štrbského potoka. Areál je obkolesený opevňovacím systémom zloženým z dvojitých priekopov a valov, zosilnených drevenou palisádou. V zaniknutej osade sa realizovalo niekoľko výskumov. Prvý archeologický výskum tu realizoval viedenský akademický maliar I. Spottl na sklonku 19. storočia. Nálezy z jeho vykopávok sa mali stať súčasťou zbierok dnešného Podtatranského múzea Poprad. V rokoch 1951 – 1952 nálezisko skúmal Prof. Dr. Ing. arch A. Piffl, CSc., ktorého na lokalitu upozornil historik Doc. PhDr. P. Ratkoš, DrSc.

Výskumom bol preskúmaný neúplný pôdorys zaniknutého kostola s pravouhlým presbytériom, pristavanou vežou a s prikostolným cintorínom. Následný archeologický výskum sa uskutočnil až v rokoch 2013 – 2018 na náklady Archeologického ústavu SAV Nitra, vedenia obce Štrba, rozličných grantových projektov a za aktívnej spolupráci nadšencov, obdivovateľov archeológie a regionálnej histórie.

Niektorí historici tu situovali zaniknuté benediktínske opátstvo, ktoré sa však nedoložilo. Podľa doterajších výskumov, kostol postavili v priebehu 13. storočia, avšak ani novšie výskumy nepriniesli jednoznačné odklady o jeho bližšom stavebno-historickom vývoji. Zaujímavým nálezom z výskumu A. Piffa je kamenný kríž s rozšírenými ramenami, kostená hracia kocka, mince a iné nálezy. Výskum však nebol ukončený a komplexne publikovaný. Pred systematickým výskumom AÚ SAV sa uskutočnilo georadarové meranie, ktorým sa zachytili zvyšky výrazne poškodených múrov kostola a rozličných objektov východne od sakrálnej architektúry, v mieste rozsiahlej zaniknutej osady. Následným moderným výskumom sa odkryli časti murív kostola, zloženého z obdĺžnikovej lode, pravouhlej svätyne a azda v 15. storočí pristavanej štvorcovej veže, ako aj prikosotlný cintorín s desiatkami kostrových hrobov (väčšina preskúmaných hrobov do obdobia 14. - 15. storočia.).

Z pamiatok hmotnej kultúry, ktoré sa tu našli možno spomenúť medené a strieborné poľské a uhorské mince, keramické artefakty, architektonické články z kostola, neúplnú kamennú krstiteľnicu, rozličné kovové výrobky (klince, opaskové pracky, nožíky, podkovy, stavebné kovania, visiace zámky a iné fragmenty). Väčšina nájdenej keramiky, ktorá sa tu našla pochádza z 15. storočia, z čias bratríckych výbojov na Liptove a Spiši, počas ktorých Šoldov napokon zanikol. V Šoldove sa tiež našla štiepaná kamenná industria z bližšie nedatovaného obdobia praveku. Ojedinelým nálezom je kamenný klin z mladšej doby kamennej – neolitu.

Šoldov - zaniknutá osada

Ako sa dostať do zaniknutej osady Šoldov

Prísť do bývalej osady Šoldov je najpraktickejšie autom. Dá sa sem zísť z diaľnice či už zo Štrby, prípadne z Važca. Trasa zo Štrby je o niečo praktickejšia. Z centra obce sa treba vybrať smerom na západ po asfaltke smerom na Važec. Zhruba v tretine trasy narazíte na križovatku, ktorá je osadená panelom so šípkou s nápisom ŠOLDOV – zaniknutá osada. Je tu osadený i smerovník. Tak isto tu nájdete menší monolyt s kameňom. Jedná sa o drobnú atraktivitu v podobe Jánošíkovej stupaje. Následne sa po pár sto metroch dostanete k samotnej osade Šoldov. Je tu popri ceste miesto na zaparkovanie pre niekoľko áut. Zo Štrby na Važec prechádza cyklotrasa po rovnakej ceste, takže na bicykli sa sem dostanete rovnako ako by ste išli autom.

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Zaniknutá osada Šoldov
 • Obec / Mesto: Štrba
 • Ulica / Lokalita: Šoldov
 • Okres: Poprad
 • Kraj: Prešovský kraj
 • GPS: 49.06601, 20.04889
 • Geomorfologický celok: Podtatranská kotlina
 • Náročnosť: 1 / 10
 • Aktivita: Kultúra, História, Voľný čas
 • Kategórie: Historické pamiatky, Kostoly, Kultúrne pamiatky, Mestá a obce, Náboženské pamiatky