Turčianska galéria v Martine nie je len klasickou inštitúciou múzejného typu s regionálnou pôsobnosťou, ale je skôr dynamickým centrom umenia a kultúry, ktoré uchováva a chráni bohatý zbierkový fond. Jej poslaním je nielen dokumentovať históriu a tvorbu turčianskych výtvarníkov, ale tiež posúvať ich diela na ďalšiu úroveň a prezentovať ich širšiemu publiku.

Turčianska galéria v Martine

Výstavné aktivity galérie sa neobmedzujú iba na tvorbu regionálnych umelcov, ale prinášajú návštevníkom príležitosť vidieť i diela ďalších uznávaných slovenských a českých výtvarníkov. Okrem toho, galéria sa nezameriava iba na prezentáciu minulosti, ale dáva priestor aj najmladšej generácii umelcov.

V stálej expozícii sa nachádza výber z diel umelcov, ktorí pochádzajú z Turca, alebo v tomto regióne pôsobili. Výstava vás zavedie na cestu časom, ktorou si prejdete rôznymi výtvarnými obdobiami, od klasického portrétu cez vidiecku krajinu so slovenskými dedinčanmi, až k mestskej téme s jej rozmanitými sociálnymi problémami. Nezabúda sa tu ani na dramatické situácie z druhej svetovej vojny a obdobie po normalizácii. Turčianska galéria preto predstavuje tvorbu umelcov rôznych generácií a svojou stálou expozíciou ukazuje ich význam a podobu výtvarného umenia 20. storočia.

V zbierkach galérie sú zastúpení najmä príslušníci národne orientovaného okruhu umelcov v moderných dejinách výtvarného umenia na Slovensku (G. Mallý, M. Benka, Ž. Duchajová-Švehlová). Nájdete tu však aj realistických tvorcov, ako napríklad J. Hanulu či P. J. Kerna. Zvláštne miesto v zbierkach galérie predstavuje dielo martinského rodáka, výraznej postavy umeleckej bohémy 1. polovice 20. storočia, M. Th. Mitrovského.

Galéria sa môže pýšiť aj rôznymi aktivitami, ktoré sa zameriavajú na hravú a interaktívnu formu edukácie. Spočíva najmä v zaujímavých prednáškach, fascinujúcich obrazových prezentáciách, zážitkovom učení a experimentovaní, či interpretácii diel v rámci aktuálnych výstav. Na svoje si tu prídu aj deti. Pre nich tu je totiž program navrhnutý tak, aby im umožnil rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti vďaka priamemu kontaktu s vystavenými dielami. To všetko je doplnené o fascinujúce interaktívne prvky, ktoré zaručujú nezabudnuteľný zážitok.

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Turčianska galéria v Martine
 • Obec / Mesto: Martin
 • Ulica / Lokalita: Daxnerova 2
 • PSČ: 03601
 • Okres: Martin
 • Kraj: Žilinský kraj
 • GPS: 49.06288,18.92067
 • Geomorfologický celok: Turčianska kotlina
 • Náročnosť: 1 / 10
 • Aktivita: Kultúra
 • Kategórie: Kultúrne pamiatky, Múzeá a galérie