Červenokamenské bradlo je prírodná rezervácia nachádzajúca sa nad obcou Červený Kameň. Nájdete tu sústavu vizuálne zaujímavých viacerých skalných brál. Dominantu miesta tvorí skalná ihla v ktorej sa drobná nachádza kaplnka a výrazný skalný hrebeň, tiahnúci sa z juhu na sever. Miestom vedie náučný chodník po ktorom si môžete spraviť nenáročnú prechádzku.

Červenokamenské bradlo - Biele Karpaty

Poloha

Červenokamenské bradlo leží severne nad obcou Červený Kameň, ktorá sa nachádza nie až tak ďaleko od Ilavy. Lokalita je súčasťou bradlového pásma v oblasti Vršatských bradiel v Bielych Karpatoch. Miesto má v rámci Považia dobrú polohu, keďže sa sem dá dobre dostaň z diaľnice, ktorá prechádza od Trenčína smerom na Považskú Bystricu. Zjazd z diaľnice sa nachádza neďaleko Ilavy a z tade je to autom do Červeného Kameňa zhruba 15-20 minút. Do Červeného Kameňa však chodia aj autobusy, takže nie je problém využiť aj takúto formu dopravy.

Trasa z Červeného Kameňa na Červenokamenské bradlo

Krátky výlet z Červeného Kameňa môžete zahájiť napríklad od miestnej krčmy (Pohostinstvo Pod horami pod skalami), kde je i odstavná plocha, kde sa zmestí niekoľko áut. Počas našej návštevy tu však parkovali autobusy, hoci miesto na parkovanie sme tu nejaké našli. Od krčmy je potrebné vydať sa ďalej dedinou na severozápad, kde po chvíli by ste mali naraziť na značku a ceduľu náučného chodníka.

Za značkou prejdete okolo domov, až sa dostanete popod prvú skalu (skalnú ihlu), kde je i rozsiahlejšia lúka. Následne skalu obídete viac zo severu, kde si budete môcť odskočiť pozrieť si drobnú kaplnku vytesanú do skaly. Ak si budete chcieť pozrieť druhú časť Červenokamenského bradla, budete musieť pokračovať ďalej náučným chodníkom smerom na západ. Po pár minútach sa dostanete k rozsiahlejšiemu sutinovému skalnému hrebeňu, ktorý má zaujímavý náklon. V južnej časti je menší výbežok z kade sú dobré výhľady.

Ďalej potom môžete pokračovať náučným chodníkom naspäť do dediny a spraviť si tak turistický okruh. My sme tento výlet absolvovali presne z opačnej strany ako sme popisovali vyššie, keďže sme si pred tým ešte zbehli na protiľahlý kopec, z kade sú na Červenokamenské bradlo dobré výhľady.

Červenokamenské bradlo - Biele Karpaty

Náročnosť

Trasa na Červenokamenské bradlo z obce Červený Kameň je nenáročná. Trasu z centra obce zvládnete za zhruba 20 minút. Terén je tu zväčša dobre schodný. Južná časť brál je však strmá a tak sa v týchto miestach treba mať na pozore, najmä ak ste s deťmi. Medzi jednotlivými bralami vedie vyšľapaný a dobre schodný chodník. Strmý úsek je počas výstupu tesne za dedinou, keď budete prichádzať pod bradlá.

Červenokamenské bradlo - Biele Karpaty

Na Červenokamenskom bradle

Červenokamenské bradlo môžeme rozdeliť na dve časti. Prvej časti dominuje výraznejšie špicaté skalné bralo, nazývané aj ako Červená skala, v ktorého útrobách bola vybudovaná drobná skalná kaplnka. Miesto je oplotené, no do priestoru okolo kaplnky sa dalo vojsť, bránka bola totiž otvorená. Našli sme tu ešte dve lavičky a smetný kôš. Skalu, v ktorej sa kaplnka nachádza si môžete obísť z východu.

Skala je fotogenická a môžete si ju pozrieť z viacerých strán, keďže je tu niekoľko vyšľapaných chodníkov. Treba si však dávať pozor, keďže viacero miest je tu strmých a treba sa mať na pozore.

Druhú časť Červenokamenského bradla s názvom Čínsky múr, predstavuje zaujímavo naklonený pretiahnutý skalný masív, ktorý má dve časti. Tá južnejšia ponúka i nejaké tie výhľady a na skalný výbežok sa ľahko dostanete. Severnejšia časť je však značne strmá a nevedie na ňu ani chodník. Skaly sú však veľmi fotogenické aj bez toho aby ste sa na nie driapali.

Červenokamenské bradlo - Biele Karpaty

Výhľady

Výhľady z Červenokamenského bradla sú veľmi pekné. Najkrajšie azda z menšieho skalného výbežku v západnej časti. Z tade uvidíte jednak smerom na dedinu a okolité vrchy či skaly. Tak isto z tade dobre uvidíte aj do priestoru samotného Červenokamenského bradla – na jednotlivé skaly a priestor medzi nimi.

Nám počas návštevy počasie moc nevyšlo, keďže prišla hmla a neskôr začalo i snežiť, takže výhľady sme mali do značnej miery limitované. Dovideli sme však dobre na protiľahlý masív Vršatských bradiel s priľahlými dolinami a pahorkami. Ako na dlani tu tiež budete mať celú dedinu Červený Kameň.

Červenokamenské bradlo - Biele Karpaty

Kaplnka

Ako sme už spomínali, súčasťou jedného zo skalných brál je i menšia kaplnka. Tá bola postavená v roku 1931 ako pripomienka 1500. výročia konania mariánskeho cirkevného snemu v Efeze. Útroby kaplnky boli do skalného monolitu vystrieľané pomocou munície a vytvorila sa tak menšia jaskynka. Do tvaru kaplnky ju následne vytesal Matej Bakoš.

Od roku 1931 tu bola osadená i socha Panny Márie, no tá sa do súčasnosti nedochovala a dnes sa tu nachádza už tretia socha Panny Márie. Predchádzajúca socha, ktorá sa tu nachádzala, bola počas renovácie nešťastnou náhodou rozbitá. Jej torzo je uložené v blízkosti skaly. V súčasnosti je v kaplnke celoročná výzdoba z umelých kvetov a príležitostne i zo živých kvetov. Raz ročne sa tu v letnom období slúži i svätá omša, alebo ružencová pobožnosť.

Červenokamenské bradlo - Biele Karpaty

Prírodná rezervácia Červenokamenské bradlo

Prírodná rezervácia s rozlohou 47,5 ha bola na území vyhlásená v roku 1969 a novelizovaná v roku 1986. Predmetom ochrany sú bralá, ostro vystupjúce z málo odolných vrstiev kriedy. Predstavujú prechodné územie panónskej a karpatskej flóry so zachovalými prirodzenými a pôvodnými spoločenstvami skál a sutín. Na mieste tiež nájdeme viacero chránených živočíchov, akými sú jašterica múrová, drozd čvikotavý, z endemitov zas utekáčik štíhly a motýľ jasoň červenooký.

Červenokamenské bradlo - Biele Karpaty

Otváracie hodiny a vstupné

Červenokamenské bradlo je prístupné počas celého roka bez poplatkov. Poplatky sa neplatia ani za parkovanie v obci.

Fotografie

 • Mapa:
 • Názov: Červenokamenské bradlo
 • Obec / Mesto: Červený Kameň
 • Ulica / Lokalita: Červenokamenské bradlo
 • Okres: Ilava
 • Kraj: Trenčiansky kraj
 • GPS: 49.0916,18.1797
 • Geomorfologický celok: Biele Karpaty
 • Náročnosť: 2 / 10
 • Aktivita: Turistika
 • Kategórie: Kaplnky, Náboženské pamiatky, Prírodné rezervácie, Prírodné zaujímavosti, Skaly, Výhľady